Ovatko presa canariot useimmiten aggressiivisia vieraita koiria kohtaan?


VASTAUS:

Presa canarioille aggressiivisuus etenkin lauman ulkopuolisia koiria kohtaan on tyypillistä. Ongelmia tulee herkästi myös oman lauman sisällä, jos samassa taloudessa on useampi samaa sukupuolta oleva koira. Tyypillisesti laumansisäiset konfliktit nousevat ruuasta, leluista ja laumanjohtajan huomiosta. Yksilöllinen vaihtelu on kuitenkin suurta, joten saattaa olla, että juuri Sinun hankkimasi koira onkin ystävällinen kaikille lauman ulkopuolisillekin koirille. Tämä on kuitenkin harvinaisempaa, joten on syytä olettaa canariota hankkiessaan mieluummin, että ongelmia saattaa tulla.


Jos presa canario on aggressiivinen toisia koiria kohtaan niin millä tavoin se useimmiten ilmenee? Tarvitseeko se minkäänlaista ärsykettä aggressiivisuuteensa?


VASTAUS:

Pahimmillaan aggressiivinen canario on avoimen halukkaasti tappamassa kaikki laumansa ulkopuoliset koirat. Itse uskon, että pahiten aggressiiviset koirat ovat tulosta hihnan toisesta päästä. Canario ei ole kouluttamattomissa, mutta siinä on myös ominaisuuksia, jotka omistajan on kyettävä hyväksymään mahdollisesti elämää rajoittavina tekijöinä. Todennäköistä koira-aggressiivisuutta tai esim. vahtiominaisuutta ei saa pois, mutta sen kanssa pystyy elämään, kun koiraa käsitellään oikein. Canario ei ole mielipuoli, jollei omistaja sitä sellaiseen lietso. Rodun edustajan vapaana pitäminen aitaamattomalla alueella on kuitenkin erittäin kyseenalaista. Vapaana pidettävän koiran tulee aina olla hyvin omistajansa hallinnassa ja huolella koulutettu. Tällöinkin on parasta pitää tarvittava ja huolellinen turvaväli muihin liikkujiin, esim. avoin peltoalueella tms. jossa omistajalla on mahdollisuus tarkkailla tilannetta kauaskantoisesti. Yleisesti ottaen presa canarion suurin aggressiivisuus-herkkyys rajoittuu oman kotipiirin läheisyyteen, mutta se saattaa olla hyvinkin valmis taisteluun myös omaksi kokemansa reviirin ulkopuolella. 

 

Miksi ette suosittele / myy presa canariota muualle kuin omakotitaloon?


VASTAUS:

Tämä on kysymys, mihin törmäämme jatkuvasti. Ongelmallista läheisessä asumisessa on mm. seinänaapuruus. Presa canario saattaa olla herkkähaukkuinen (osa yksilöistä vartioi hyvinkin hiljaisesti) ja voimakkaan vahtimishalunsa vuoksi se ei yleensä totu naapuruston ääniin, vaikka olisi pennusta saakka siihen opetettu. Tämä oppimattomuus saattaa ilmetä joko haukkumisena tai stressaantumisesta. Usein myös liiallinen haukkuminen nousee stressaavista olosuhteista. Oikeissa olosuhteissa presa on hyvinkin vähä-haukkuinen koira. Usein myös pentuaika menee mukavasti, mutta ongelmat alkavat vuoden iässä ja sen jälkeen, kun koiran vahtiminen todenteolla herää. Ei ole myöskään oikein vaatia koiralta, joka on vahtikoiraksi jalostettu, että se oppisi olemaan vartioimatta, se on canariolle äärimmäisen stressaavaa. 


Ongelmallista on myös liian läheinen asuminen siinä mielessä, että ihan kotinurkan takaa saattaa eteen tupsahtaa se naapuri roskapussiensa kanssa ja valitettavan usein stressaantunut presa tällaisessa tilanteessa toimii todella nopeasti - valitettavan tyypillisesti hampaillaan. Presa canario itse näkee reviirinsä aina suurempana kuin omistaja - tai naapuri. Esim. kerrostalossa koira saattaa ottaa tyypillisesti haltuunsa myös rappukäytävät ja pihat ja näen ehdottoman vaarallisena tämän ominaisuuden yhdistettynä esimerkiksi pihalla nurkan takaa juokseviin lapsiin. On raskasta elää jatkuvasti silmät selässäkin, ja sitä elämä canarion kanssa on ajoittain myös omakotitalossa, muista asumismuodoista puhumattakaan! Jos tämän koiran kanssa sattuu vahinko, se on harvemmin pieni.


Tottakai elämäntilanteet muuttuvat, tulee eroja tms, eikä näiden varalta ole mitään pitävää yksinkertaista ohjetta. Jokainen tapaus on tällöin katsottava koira- ja omistajakohtaisesti. Ja sellaisessa tapauksessa voi toki kokeilla erilaisia vaihtoehtoja hakien sitä koiralle ja omistajille sopivinta. Kuitenkin uskon, että ihminen, joka on tottunut canarion kanssa elämään omakotitalossa, ymmärtää koiran parhaaksi luopua siitä, jollei se satu sopeutumaan helposti muuhun asumisvaihtoehtoon. Tämä ei silti muuta sitä, että on mielestäni järkevintä olla ehdoin tahdoin hankkimatta rotua vääriin olosuhteisiin.


Se etten suosittele canariota muualle kuin omakotitaloon, on siis tulevien ongelmien ennaltaehkäisyä. Tiedän, että meillä on kasvatettu Suomessa dogo canario -pentueita, joista koiria on myyty kerrostaloon, ja tiedän myös niistä nousseita ongelmia. Yksinkertaisesti sekä koira, että omistaja (naapureista puhumattakaan) ovat varmasti onnellisempia, mikäli ongelmia ei ehdoin tahdoin lähdetä hankkimaan rodun taustat tietäen. Emmehän me hanki vinttikoiraakaan, jos tähtäämme PK-kisoihin.

 

Millainen on presa canarioiden terveystilanne?


VASTAUS:

Tyypilliset molossityypin ongelmat, lonkat, selkä ja kyynärät. Meillä Suomessa on vielä niin vähän kuvattuja koiria, että on vaikea vetää johtopäätöksiä ja ulkomaiden tulokset eivät ole mielestäni vertailukelpoisia suomalaisiin kriteereihin. Ulkomaisten terveystulosten perusteella presan voi olettaa olevan kuitenkin kohtuullisen terve, kun puhumme kohtuullisen kevyestä molossista presa canariosta, emmekä raskaasta dogo canariosta. Oma mielipiteeni on, että presan kaltaisella etupainotteisella koiralla tulisi tulevaisuudessa ja pentua hankittaessa kiinnittää erityistä huomiota nimenomaan terveisiin kyynäriin.

 

Millaisia tutkimuksia presa canarioille tehdään ennen kuin niitä käytetään jalostukseen?


VASTAUS:

Mitään velvotteitahan ei tutkimuksiin ole. Mutta vastuullinen kasvattaja kuvaa vähintäänkin lonkat ja kyynärät. Lonkissa ongelmia on suurien rotujen tyypilliseen tapaan jonkin verran, kyynärät ovat useimmiten puhtaat. Joissain harvoissa presa linjoissa on tavattu epilepsiaa, näiden linjojen käyttämisestä jalostukseen tulee luonnollisesti välttää kaikin keinoin. Selissä on tavattu harvoin spondyloosia. Entropiaa (silmäluomen sisäänpäinkääntymistä) on myös tavattu, mutta tämä on helppo välttää oikeilla jalostusvalinnoilla (ei periydy resessiivisesti). 

Suosittelemme pennun hankkimista ongelmien minisoimiseksi vain terveiksi tutkituista vanhemmista (vähintään lonkat ja kyynärät).

 

Mikä on presa canarioiden keskimääräinen elinikä?


VASTAUS:

10-vuoden molemmin puolin.

 

Kuinka hankala ja pitkä prosessi olisi tuottaa presa canario pentu Suomeen?


VASTAUS:

Riippuu siitä mistä koiran haluatte ja onko teillä joitain ehdottomia erityistoiveita. Parhaimmillaan saatte koiran 2-6 kuukaudessa, huonommalla tuurilla (ei esim. synny sopivaa sukupuolta) voi sitten mennä kauemmin. Paperityö pennun hankinnassa on etenkin ensikertalaiselle iso työ. Suuri ero paperityön kohdalla on siinä, hankitaanko pentu EU.n sisältä vai ulkopuolelta. Useimmat ihmiset ovat kiinnostuneita tuottamaan pennun rodun kotimaasta. Tällöin on syytä muistaa, että Kanariansaaret eivät kuulu EU:n. Usein pennun hankintaa vaikeuttaa myös kielimuuri, etenkin jos pennun haluaa tuottaa juuri tietyltä kasvattajalta. Useat espanjalaiset vanhemmat kasvattajat eivät liiemmin puhu englantia. Suomeen on tuotu pentuja myös Yhdysvalloista. Presan tuonti sieltä on kokemukseni mukaan erittäin työläs prosessi.

 

Minkä hintaisia presa canarion pennut ovat?


VASTAUS:

Suomessa hintahaitari liikkuu ~1300-1700 euron tienoilla pennun yksilöllisestä laadusta, kasvattajasta ja pennun vanhemmista riippuen. Ulkomailta jos pennun tuottaa, on hinta tuontikennelistä ja maantieteellisestä sijainnista riippuen ~2300-3000 euroa. Aikuisen koiran hinta nousee aina 7000-15 000 euroon. Aikuisen koiran voi tietyiltä kasvattajilta tuottaa myös valmiiksi astutettuna, tämä luonnollisestikin nostaa koiran hintaa.

Virheettömän Sobresalir-pennun hinta meillä on 1600 euroa. Meillä pennun hintaan sisältyy koiran lonkka- ja kyynärkuvaus noin kahden vuoden iässä sekä kattava pentupaketti. Pennut ovat aina asianmukaisesti rokotettuja, madotettuja sekä eläinlääkärin tarkastamia. Pennun mukana seuraa kasvattajan elinikäinen tuki.

Powered by Aava 3